Úvěry pro spotřebitele

Úvěry pro spotřebitele, které zajišťujeme jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a zákazem zcizení a zatížení (vlastníkem nemovitosti může být i třetí osoba). Doplňující zajištění úvěrů formou ručitelského prohlášení či sepsáním notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti, ale tyto formy zajištění se příliš nevyužívají, pokud jako zajištění postačuje hodnota zastavovaných nemovitostí.

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí lze využít na:

 • cokoliv, dle vašeho vlastního uvážení;
 • řešení konsolidace, tedy sloučení více nevýhodných půjček do jedné;
 • řešení dražby nemovitosti;
 • řešení exekucí na nemovitosti;
 • řešení nevýhodné zástavy od jiného poskytovatele;

Nabízíme půjčky a úvěry našich partnerů, které splňují nejpřísnější kritéria České národní banky a vždy se jedná o licencované subjekty.

Parametry spotřebitelských úvěrů

Výše úvěru od 50.000,- Kč
Určeno pro fyzické osoby (spotřebitele)
Splatnost 12 až 240 měsíců
Způsob splácení bezhotovostně na účet poskytovatele
Výplata úvěru bezhotovostně na účet klienta (výjimečně část v hotovosti)
Účel úvěru bezúčelový, konsolidace, refinancování, vyplacení exekuce či nařízené dražby

Pokud se vám líbí nastíněné parametry spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostí (zástavním právem), pak už jen stačí, abyste si o takový vysněný úvěr požádali prostřednictvím naší společnosti.

K akci využijte odkaz na jednoduchý online formulář pro získání úvěru.

Smlouva o zprostředkování úvěru

Hlavní výhody úvěrů

 • Půjčky/úvěry v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Splatnost až 20 let, tedy 240 měsíců.
 • Žádné skryté poplatky či poplatky účtované dopředu.
 • Peníze můžete použít na cokoliv.
 • Pomoc žadateli při vyčíslení dluhů.
 • Konsolidací dluhů výrazně snížíme měsíční zatížení klienta.
 • Úvěrem lze doplatit exekuce, odvrátit dražbu nemovitosti nebo refinancovat méně výhodný úvěr u jiného poskytovatele.
 • Zprostředkujeme Vám jednání přímo s poskytovatelem úvěru. Takže nedochází ke zbytečným průtahům.