Novinky v soudním oddlužení

Od 01.06.2019 vejde v účinnost novela insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) …. která nově zavádí: XXXX a z toho jsou …